Masterclasses

Met regelmaat organiseert Sundaymorning@ekwc masterclasses, zie onderstaande data. Omwille van de veiligheid geven we gehoor aan de openbare oproep tot sociale onthouding en worden de masterclasses van april en mei afgelast. Aangemelde deelnemers ontvangen hierover bericht.

Sundaymorning@ekwc plans masterclasses regularly. Please check dates below. For safety reasons, we are responding to the public call for social abstinence. The masterclasses of April and May are cancelled. Participants are being informed.

Masterclass | Porselein en kleur

Docent: Henk Wolvers
Datum: 15 en 16 augustus van 10.30 tot 17.00
Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 6
Kosten: €350 inclusief materiaal, lunch, stoken en btw
Voertaal: Nederlands

Masterclass | The color red in glazing

Instructor: Lena Kaapke
Date: 4, 5 and 6 September 2020 from 09.00-17.00
Number of applicants: maximum 10, minimum 8
Cost: €650,- including materials, kilns, lunch and VAT
Language: English

Masterclass | geometrische vormen met kleiplaten

Docent: Alexander Lichtveld
Datum: 18 en 19 september 2020
Aantal deelnemers: maximaal 8, minimaal 6
Kosten: €450,- inclusief materiaal, lunch en btw
Voertaal: Nederlands, Engels

Ervaring met keramiek vereist

Masterclass | geometric shapes through slabbuilding

Instructor: Alexander Lichtveld
Date: 18 en 19 september 2020
Number of applicants: maximum 8, minimum 6
Cost: €450,- including materials, lunch and VAT
Language: Dutch, English

Experience in ceramics required

Masterclass | meerdelige gipsen mallen maken van complexe vormen

Docent: Pierluigi Pompei
Datum: 10 en 11 oktober 2020 van 09.00-17.00
Aantal deelnemers: maximaal 10, minimaal 8
Kosten: €395 inclusief lunch, materiaal en btw
Voertaal: Nederlands, Engels
Ervaring van het maken van simpele mallen maken vereist

Masterclass | multi-part plaster mould making for ceramic complex shapes

Instructor: Pierluigi Pompei
Date: 10 and 11 October 2020 from 09.00-17.00
Number of applicants: maximum 10, minimum 8
Cost: €395 including lunch, materials and VAT
Language: English and Dutch
Experience in creating simple moulds required