Masterclasses

Met regelmaat organiseert Sundaymorning@ekwc masterclasses, zie onderstaande data.

Sundaymorning@ekwc plans masterclasses regularly. Please check dates below. 

Masterclass | 3D printen van moedermallen voor keramiek

Docent: Sander Alblas
Kosten: €99 (incl BTW)
Data: Videolessen en huiswerkopdrachten worden je een week voor de live-sessies toegestuurd. Je ontvangt de eerste videoles en huiswerkopdracht op 1 juni. Live webinar sessies vinden plaats op 8, 15, 22 en 29 Juni 2020 van 15.00 tot 16.30 Nederlandse tijd.
Voertaal: Engels

Enige ervaring met het 3D tekenprogramma Rhino is wenselijk

Masterclass | 3D printing of mother molds for ceramics

Instructor: Sander Alblas
Cost: €99 (incl VAT)
Dates: Video lessons and home assignments will be sent a week before the live sessions. You’ll receive the first video on the 1st of June. Live webinar sessions take place at 8, 15, 22 and 29 June 2020 from 15.00 till 16.30 CEST
Language: English

Some experience with the 3D drawing program is advisable

Masterclass | Porselein en kleur

Docent: Henk Wolvers
Datum: 15 en 16 augustus van 10.30 tot 17.00
Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 6
Kosten: €350 inclusief materiaal, lunch, stoken en btw
Voertaal: Nederlands

Masterclass | The color red in glazing

Instructor: Lena Kaapke
Date: 4, 5 and 6 September 2020 from 09.00-17.00
Number of applicants: maximum 10, minimum 8
Cost: €650,- including materials, kilns, lunch and VAT
Language: English

Masterclass | geometrische vormen met kleiplaten

Docent: Alexander Lichtveld
Datum: 18 en 19 september 2020
Aantal deelnemers: maximaal 8, minimaal 6
Kosten: €450,- inclusief materiaal, lunch en btw
Voertaal: Nederlands, Engels

Ervaring met keramiek vereist

Masterclass | geometric shapes through slabbuilding

Instructor: Alexander Lichtveld
Date: 18 en 19 september 2020
Number of applicants: maximum 8, minimum 6
Cost: €450,- including materials, lunch and VAT
Language: Dutch, English

Experience in ceramics required

Masterclass | meerdelige gipsen mallen maken van complexe vormen

Docent: Pierluigi Pompei
Datum: 10 en 11 oktober 2020 van 09.00-17.00
Aantal deelnemers: maximaal 10, minimaal 8
Kosten: €395 inclusief lunch, materiaal en btw
Voertaal: Nederlands, Engels
Ervaring van het maken van simpele mallen maken vereist

Masterclass | multi-part plaster mould making for ceramic complex shapes

Instructor: Pierluigi Pompei
Date: 10 and 11 October 2020 from 09.00-17.00
Number of applicants: maximum 10, minimum 8
Cost: €395 including lunch, materials and VAT
Language: English and Dutch
Experience in creating simple moulds required