For English, see below

Masterclass | 3D-printen van moedermallen voor keramiek

Docent: Sander Alblas
Kosten: €99 incl btw
Data: Videolessen en huiswerkopdrachten worden je een week voor de live-sessies toegestuurd. Je ontvangt de eerste videoles en huiswerkopdracht op 1 juni. Live webinar sessies vinden plaats op 8, 15, 22 en 29 Juni 2020 van 15.00 tot 16.30 Nederlandse tijd.
Voertaal:  Engels
Niveau: Enige ervaring met het 3D tekenprogramma Rhino is wenselijk.
Apparatuur:  Je hebt een computer met goede internetverbinding nodig, waarop (de trial versie van) Rhino geïnstalleerd staat. Een 3D printer is niet nodig tijdens de masterclass. Na de masterclass kun je besluiten om een printer aan te schaffen of gebruik te maken van een dienst als 3dhubs.com om een on demand printer bij je in de buurt te vinden.

De Masterclass:

Sundaymorning@ekwc biedt een 4-delige online Masterclass aan over het printen van moedermallen met een 3D-printer. De moedermal is de basis voor het maken van gipsen mallen. Deze gipsen mallen kunnen worden gebruikt voor het produceren van series gegoten- of ingedrukte klei objecten.

De afgelopen jaren is er een ruim aanbod van betaalbare 3D printers op de markt verschenen. Het is makkelijker dan ooit om zelf zo’n 3D FDM printer aan te schaffen, tegen lage kosten. FDM (Fused Deposit Modelling) is het smelten van plastic draad om een vorm op te bouwen. In het fablab van sundaymorning@ekwc is uitvoerig onderzocht wat de waarde is van deze printer is in het keramisch proces. Het blijkt een handige tool te zijn voor het printen van positieve objecten, maar ook voor het printen van moedermallen. Van de moedermal kunnen onbeperkt gipsen mallen worden gegoten om in oplage te kunnen produceren.

Door deze moedermal op de juiste manier als 3D object te tekenen én op de juiste wijze te printen, kunnen probleemloos goedwerkende moedermallen worden verkregen. In deze online masterclass wordt het hele traject doorlopen vanaf het 3D tekenen tot aan het eerste gietsel in klei. Daarbij komen vitale issues aan de orde, zoals het tekenen van goede sleutels en manieren om goede, vlakke prints te verkrijgen die goed sluitende mallen geven.

Het lesprogramma:

U ontvangt elke week een link naar een online les met een thuis-opdracht die u op uw eigen gemak kunt kijken. Hiernaast is er eenmaal per week op een vast tijdstip een online, live webinar met de docent waarin de opdracht besproken wordt en is er tijd om vragen te stellen. De masterclass bestaat uit 4 delen:

Les 1). 3D tekenen in Rhino. Er zal in de ‘solid modelling modus’ worden gewerkt. Technische aspecten van een ééndelige- en tweedelige mal worden doorlopen.

Les 2). 3D printen. Er wordt ingegaan op welke printers verkrijgbaar zijn tegen welke kosten. Verder wordt er aandacht besteed aan de code die nodig is om de printers te laten draaien.

Les 3). Gips gieten en het klei gieten/indrukken. We laten het aanmaken van gips zien, het ingieten rondom de geprinte vorm en het lossen van de gipsmal. Waar op te letten, veelvoorkomende fouten en tips en trucs.

Les 4). Hoe de objecten te reproduceren; het gieten van klei, het indrukken van de mal. Technische uitdagingen en obstakels, tips & trucs.

* Deze masterclass is een pilot, en wordt daarom aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

** Alle webinars worden opgenomen voor toekomstig gebruik door het EKWC. Bij deelname aan deze masterclass gaat u akkoord met het gebruik van de beelden.

Masterclass | 3D printing of mother molds for ceramics

Instructor: Sander Alblas
Cost: €99 incl VAT
Date: Video lessons and home assignments will be sent a week before the live sessions. You’ll receive the first video on the 1st of June. Live webinar sessions take place at 8, 15, 22 and 29 June 2020 from 15.00 till 16.30 CEST
Language:  English
Experience level: Some experience with the 3D drawing program Rhino is advisable.
Equipment needed: A computer with internet connection and the trial version of Rhino installed. A 3D printer is not needed during the masterclass. After the masterclass you can decide to buy a printer or find an on demand 3d-printer in your area through a service like 3dhubs.com.

The Masterclass:

Sundaymorning@ekwc offers a 4-part online Masterclass about printing mother-molds with a 3D printer. The printed mother molds are ideal for making identical plaster molds. These plaster molds can be used to produce a series of cast or pressed clay objects.

In recent years, a wide range of affordable 3D printers have emerged on the market. It is easier than ever to purchase such a 3D FDM printer yourself, at low cost. FDM (Fused Deposit Modeling) is the melting of plastic wire to build a shape. The fablab of sundaymorning@ekwc has extensively investigated the value of this printing technique in the ceramic process. We have developed a workflow in which the 3D printer is used as a proven tool for printing mother molds. An unlimited number of plaster molds can be cast from the master mold to be able to produce in edition.

By correctly drawing this mother mold as a 3D object and printing it in the right way, good-functioning, problem free mother molds can be obtained. In this online masterclass, the entire process is covered, from 3D drawing to the first casting in clay. Vital issues are discussed, such as drawing the right keys and ways to obtain good, flat prints that provide well-fitting molds.

What you’ll learn

Each week you will receive a link to an online class with a home assignment, that you can watch at your own convenience. In addition, once a week at a fixed time there is an online, live webinar with the teacher in which the assignment is discussed and there is time to ask questions. The masterclass consists of 4 parts:

Lesson 1). 3D drawing in Rhino. We will be working in the ‘solid modeling modus’. Technical aspects of one-piece and two-piece molds are discussed.

Lesson 2). 3D printing. We will discuss which printers are available at what cost and which printers are suitable. Furthermore, attention is paid to the code required to run the printers. You’ll learn the exact settings we use.

Lesson 3). Pouring plaster and pouring / pressing the clay. We show the preparation of the plaster, the casting around the printed form and the release of the plaster mold. Issues to be aware of, to look out for, common mistakes and tips and tricks.

Lesson 4). How to reproduce the objects; pouring clay & pressing the clay in the mold. Technical challenges and obstacles, tips & tricks.

* This master class is a pilot, and is therefore offered at a reduced rate.
** All webinars are recorded for future use by the EKWC. When you participate in this master class, you agree to the EKWC using the recorded footage.