For English, see below

Masterclass | Met kleiplaten geometrische vormen opbouwen

Vanwege de RIVM-richtlijnen met betrekking tot COVID-19 hebben we helaas het Masterclass programma moeten cancelen. Deelnemers die zich hebben aangemeld, worden gecontacteerd en ontvangen een volledige restitutie.

Docent: Alexander Lichtveld
Datum: 18 en 19 september 2020
Aantal deelnemers: maximaal 8, minimaal 6
Kosten: €450,- inclusief materiaal, lunch en btw
Voertaal: Nederlands, Engels

Ervaring met keramiek vereist

Het met de hand opbouwen door gebruik van kleiplaten levert mogelijkheden tot vormen die niet met de draaischrijf of het opbouwen met rollen klei te verkrijgen zijn. In deze Masterclass leert u de technieken achter de opbouw van geometrische vormen.

In twee dagen doorloopt u het volledige proces, die normaal gesproken twee maanden in beslag neemt en leert u onder andere hoe het werk op te bouwen, hoe de interne constructies te bepalen en te maken, hoe ronde vormen te bouwen, de benodigde hardheid van de plaat te bepalen en hoe u voorkomt dat de platen kromtrekken. Aan het einde van de masterclass bent u in staat zelfstandig geometrische vormen met constructies te creëren van kleiplaten.
Naast het gezamenlijke theoretische en praktische gedeelte van de masterclass is er de mogelijkheid aan een eigen casus te werken. U kunt van tevoren een vorm waar u graag aan zou willen werken uitdenken en tijdens de masterclass de mogelijkheden en praktische obstakels bespreken.

Alexander Lichtveld

Keramist Alexander Lichtveld maakt architectonische beelden: ‘Klei is bij uitstek een materiaal voor twijfelaars zo als ik, die weten wat ze willen’. De beelden zijn abstracte modellen die herkenbaar zijn als gebouwen, maar net afwijken. Zo hebben ze geen ramen en deuren. Met eenvoud en het natuurlijk materiaal klei probeert Lichtveld de essentie van deze tegenstrijdigheid in een gecondenseerde vorm te vangen. Of zoals de beeldhouwer Brancusi het zei: ‘In de kunst is eenvoud geen doel, maar men komt door het benaderen van de ware betekenis van de dingen, ondanks zichzelf, tot eenvoud’.

Lichtveld volgde de opleiding keramiek van 1973-1978 aan de Gerrit Rietveld Academie. In de loop der jaren heeft hij een groot oeuvre opgebouwd. Zijn beelden zijn opgenomen in diverse collecties van particulieren, bedrijven en musea, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam en het Design Museum Den Bosch.

*Sundaymorning@ekwc behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de masterclass niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Masterclass | Creating geometric shapes through slab building

Due to the restriction concerning COVID-19 we unfortunately had to cancel our Masterclass program. Participants who have applied will be contacted and will receive a full refund.

Instructor: Alexander Lichtveld
Date: 18 en 19 september 2020
Number of applicants: maximum 8, minimum 6
Cost: €450,- including materials, lunch and VAT
Language: Dutch, English

Experience in ceramics required

 

Slabbuilding gives the opportunity to create shapes, which are impossible or very difficult to create by using a turning wheel or coil building by hand. In this intense masterclass Lichtveld will teach you the techniques behind working with slabs of clay and building geometric shapes.

In two days, you will experience the complete process, which normally takes up to two months. You will learn how to build the work, how to determine and build the internal constructions, how to create air free slabs of clay, by hand or by using a press, how to create round shapes, how to determine the needed dryness of the slabs and how to prevent the slabs from warping.

Naast het gezamenlijke theoretische en praktische gedeelte van de masterclass is er de mogelijkheid aan een eigen casus te werken. U kunt van tevoren een vorm waar u graag aan zou willen werken uitdenken en tijdens de masterclass de mogelijkheden en praktische obstakels bespreken.

In addition to the joint theoretical and practical part of the masterclass Lichtveld offers the opportunity to work on your own case. You can devise a form in advance that you would like to work on and discuss the possibilities and practical obstacles during the masterclass.

Alexander Lichtveld
Ceramist Alexander Lichtveld creates architectonical sculptures: ‘Eminently clay is a material for doubters like me, who know what they want.’ Lichtvelds sculptures are abstract models, recognizable as buildings, but with a slight deviation. They don’t have windows or doors for instance. With simplicity and the natural material clay, Lichtveld tries to capture the essence of this discrepancy in a condensed shape.

Lichtveld studied ceramics at the Gerrit Rietveld Academy from 1973-1978. Throughout the years he created an extensive ouvre. His sculptures are included on various private, corporate or museum collections, such as the Stedelijk Museum Amsterdam and the Design Museum Den Bosch.

* Sundaymorning@ekwc reserves the right to cancel the masterclass if there are not enough attendees. Already applied participants will be offered an alternative date or a full refund.