For English, see below

Masterclass | De non-magie van 3D Printing voor keramiek

Afgelast vanwege COVID-19.
Omwille van de veiligheid geven we gehoor aan de openbare oproep tot sociale onthouding en wordt de masterclass afgelast.

Docent: Sander Alblas
Datum: 9 en 10 mei 2020, van 9 tot 17.00
Aantal deelnemers: maximaal 10, minimaal 4
Kosten: €395,- inclusief materiaal, handout, lunch en btw
Voertaal: Nederlands, Engels

 

Digitale technieken zijn in rap tempo terrein aan het winnen. De 3D printer belooft een multi-inzetbare kant en klare oplossing voor veel projecten te zijn. Maar wat kan er eigenlijk echt allemaal mee bij het maken van keramiek? Hoe kunnen deze technieken ingezet worden en hoe kan het beste resultaat verkregen worden?

Het doel van deze masterclass is de mythes rondom het 3d printen te ontkrachten en een praktisch diepgaand en breed overzicht te bieden in de verschillende manieren waarop 3D technieken inzetbaar zijn, werkwijzen, keuzemogelijkheden en voor- en nadelen van het 3D printen bij het maken van keramiek. Deze masterclass biedt oplossingsgerichte handvatten, concrete praktijkvoorbeelden en oplossingen wanneer voor welke techniek te kiezen. Tevens zal er in de masterclass worden ingegaan op de meest voorkomende technische aspecten en problemen van het 3D printen. Aan het einde van de masterclass is er ruimte eigen vragenstukken in te brengen.

Iedere deelnemer ontvangt een bijbehorende hand-out met instructies, tips, afbeeldingen en oefeningen, alsmede uitleg over nuttige software om na de Masterclass op terug te kunnen vallen.

De deelnemers brengen zelf een laptop mee met het reeds geïnstalleerde programma Rhinoceros. Van dit programma is een gratis trial versie beschikbaar waarmee 30 dagen gewerkt kan worden.

Sander Alblas

Sander Alblas is naast ontwerper en grafisch kunstenaar de ontwikkelaar van zijn eigen keramische 3D printer. Hij hackte een 3D poeder printer om te kunnen experimenteren met het printen van kleipoeder. Inmiddels is Alblas in binnen en buitenland bekend vanwege zijn expertise op het gebied van digitale keramische technieken. Hij onderzoekt diverse 3D print technieken in het keramische veld zoals bijvoorbeeld het poeder printen en FDM/FFF en ontwikkelde verschillende digitale mallen-maak-technieken en machines. Hij wordt op regelmatige basis uitgenodigd door internationale instituten en industrieën uit het veld voor het geven van lezingen en workshops.

*Sundaymorning@ekwc behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de masterclass niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Masterclass | The non-magic of 3D printing in ceramics

Canceled due to the coronavirus
For safety reasons, we are responding to the public call for social abstinence and the Masterclass is being canceled.

 

Instructor: Sander Alblas
Date: 9 and 10 May 2020, 9.00 till 17.00
Number of applicants: Maximum 10, minimum 4
Costs: €395,- including material, handout, lunch and VAT
Language: Dutch, English

Digital technologies are rapidly gaining ground. The 3D printer promises to be a multi-purpose ready-made solution for many projects. But how can you actually apply these techniques in ceramics? What is the added value for an artist, a designer or an architect? How can these techniques be used and how can the best results be obtained?

The aim of this masterclass is to dispel the myths surrounding 3D printing and to offer a practically profound and broad overview of the different ways in which 3D techniques can be used, methods, options and advantages and disadvantages of 3D printing when making ceramics.This masterclass offers solution-oriented handles, concrete practical examples and solutions when to choose which technique. The master class will also discuss the most common technical aspects and problems with 3D printing. At the end of the master class there is room to introduce your own questions.

Sander Alblas

In addition to designer and graphic artist, Sander Alblas is the developer of his own ceramic 3D printer. He hacked a 3D powder printer to experiment with the printing of clay powder. Alblas is known at home and abroad for his expertise in the field of digital ceramic techniques. He investigates various 3D printing techniques in the ceramic field such as powder printing and FDM / FFF and has developed various digital mould making techniques and machines. He is regularly invited by international institutions and industries to give lectures and workshops.

* Sundaymorning@ekwc reserves the right to cancel the masterclass if there are not enough attendees. Already applied participants will be offered an alternative date or a full refund.