For English, see below

Masterclass | meerdelige gipsen mallen maken van complexe vormen

Docent: Pierluigi Pompei
Datum: 10 en 11 oktober 2020 van 09.00-17.00
Aantal deelnemers: maximaal 10, minimaal 8*
Kosten: €395 inclusief lunch, materiaal en btw
Voertaal: Nederlands, Engels

Ervaring met het maken van simpele mallen is vereist

In deze masterclass leer je om van een complexe vorm een meerdelige mal te maken. Met een mal kun je een vorm in een oplage identiek reproduceren.

De Masterclass begint met een theoretisch gedeelte, gevolgd door een praktisch gedeelte waarbij iedereen aan de slag gaat met het maken van zijn eigen meerdelige mal (minimaal 3 delen) van een complexe vorm. Na afloop is er een moment voor het bespreken van eigen ingebrachte vormen, hoe daar een mal van te maken en overige vragen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere;

 • Verschil gewone mallen en mallen voor keramiek
 • Verschillende soorten gips en de geschiktheid daarvan
 • Het aanmaken van gips en het berekenen van de benodigde hoeveelheid
 • Complexiteit van verschillende vormen
 • Herkennen waar de deellijnen gemaakt moeten worden en indeling van de mal
 • Gietproces en bewerken van product
 • Creëren van een moedermal voor reproductie
 • Gebruik juiste gereedschap

 

Pierluigi Pompei

Pierluigi Pompei (Rome, 1969) studeerde aan de Accademia delle Belle Arti in Rome waar hij cum laude afstudeerde in 1993.

In 1995 ontving hij een beurs van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome om aan de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten Den Haag zijn studie te vervolgen. In 1998 studeerde hij af aan de Sculptuur afdeling.

Sinds 2007 doceert Pompei aan de Design Academy te Eindhoven en werkt hij als adviseur van de gips -en mallen afdeling bij Sundaymorning@ekwc.

*Sundaymorning@ekwc behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de masterclass niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Masterclass | multi-part plaster mould making for ceramic complex shapes

Instructor: Pierluigi Pompei
Date: 10 and 11 October 2020 from 09.00-17.00
Number of applicants: maximum 10, minimum 8*
Cost: €395 including lunch, materials and VAT
Language: English and Dutch

Experience in creating simple moulds required

Multi-part mould making of complex shapes for ceramics is a specific process. We will look at it in depth, tackling all the common problems.

In this masterclass you will learn to make a multi-part mould of a complex shape. With a mould you can identically reproduce an object. The Masterclass will start with a theoretical part, followed by a practical part in which all participants create their own multi-part (at least 3 parts) mould of a complex shape. The masterclass concludes with a moment to discuss your own brought complex shapes, how to make the mould for it and other questions.

Subjects discussed in the masterclass include;

 • Difference between common mould and moulds for ceramics
 • Different kinds of plaster and their suitability
 • Creating the right mixture of plaster and calculating the needed amount of plaster
 • Recognizing where the parting lines should be
 • Build up of the mould
 • Casting process and finishing techniques
 • Use of the right tools
 • Creating a mother mould for reproduction

 

Pierluigi Pompei

Pierluigi Pompei (Rome, 1969) studied at the Accademia delle Belle Arti in Rome, department of sculpture, where he graduated cum laude in 1993.

In 1995 he received a scholarship from the Ministry of Foreign Affairs in Rome to study at the Royal Academy of Fine Arts in The Hague. In 1998 he completed his studies at the department of sculpture.

Since 2007 he teaches at the Design Academy in Eindhoven and works as an advisor at Sundoymorning@ekwc in the plaster and mould-making department.

* Sundaymorning@ekwc reserves the right to cancel the masterclass if there are not enough attendees. Already applied participants will be offered an alternative date or a full refund.