For English, see below

Masterclass | 3D digitale mallen tekenen en afgieten

Docent: Sander Alblas
Datum: 22 november, 09.00-17.00 en 29 november 09.00-14.00.
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 10*
Kosten: €395,- (inclusief btw, materiaal en lunch)
Voertaal: Nederlands, Engels

Combineer het digitale met het ambachtelijke. Het Fablab van Sundaymorning@ekwc heeft zich onder leiding van Sander Alblas gespecialiseerd in het inzetten van digitale technieken voor keramiek. Alblas ontwikkelde een slimme techniek om mallen 3D te tekenen, 3D te printen en ze vervolgens af te gieten als gipsmallen. De 3D techniek stelt u in staat direct vanuit de computer en de 3D printer mallen te kunnen maken.

In deze intense masterclass neemt Alblas u stap voor stap mee in het 3D tekenprogramma Rhinoceros. Ervaring met 3D tekenen is niet vereist. Het enige dat u nodig hebt is een laptop en een (trial) versie van Rhinoceros. Twee dagen lang leert u stapsgewijs digitaal eenvoudige vormen tekenen, de vormen in een digitale (moeder)mal om te zetten, de mal 3D te printen en deze af te gieten als gipsmal. Om aan het einde van de cursus ook concrete resultaten te hebben is de afmeting van de te realiseren mal maximaal 10 x 10 x 10 cm. Doordat u zelf leert tekenen en printen, kunt u na de masterclass zelf aan de slag met het maken van groter formaat mallen.

Dag 1:

 • ’s Ochtends en in een deel van de middag tekenen van 3D vorm, als moedermal.
 • ’s Middags uitleg hoe printcode te maken en hoe te printen.
 • Aan het einde van de middag gietklei maken.

Dag 2:

 • Gips gieten vanaf de geprinte moedermal.
 • Mallen ingieten met gietklei.
 • Evaluatie

 

Sander Alblas

Sander Alblas is naast ontwerper en grafisch kunstenaar de ontwikkelaar van zijn eigen  keramische 3D printer. Hij hackte een 3D poeder printer om te kunnen experimenteren met het printen van kleipoeder. Inmiddels is Alblas in binnen en buitenland bekend vanwege zijn expertise op het gebied van digitale keramische technieken. Hij onderzoekt diverse 3D print technieken in het keramische veld zoals bijvoorbeeld het poeder printen en FDM/FFF en ontwikkelde verschillende digitale mallen-maak-technieken en machines. Hij wordt op regelmatige basis uitgenodigd door internationale instituten en industrieën uit het veld voor het geven van lezingen en workshops.

*Sundaymorning@ekwc behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de masterclass niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Masterclass | Drawing and casting 3D digital moulds

Teacher: Sander Alblas
Date: November 22, 9:00 AM to 5:00 PM and November 29, 9:00 AM to 2:00 PM.
Number of participants: minimum 8, maximum 10*
Costs: € 395 (including VAT, material and lunch)
Language: Dutch, English

Combine the digital with the traditional. The Fablab of Sundaymorning@ekwc is specialized in the use of digital techniques for ceramics. Founder of the Fablab, Sander Alblas, developed a smart technique for drawing 3D moulds, 3D printing them and then casting the prints as plaster moulds. The 3D technology allows you to make moulds directly from the computer and the 3D printer.

In this intense master class, Alblas takes you step by step into the 3D drawing program Rhinoceros. Experience with 3D drawing is not required. All you need is a laptop and a (trial) version of Rhinoceros. In two days you’ll learn how to draw simple shapes digitally, how to convert these shapes into a digital (mother) mould, how to print the mould 3D and how to cast it as a plaster mould. To have concrete results at the end of the course, the size of the mould during the masterclass has a maximum size of 10 x 10 x 10 cm. Because you learn to draw and print yourself, you can develop larger format moulds by yourself after the masterclass.

Day 1:

 • In the morning and part of the afternoon we’ll draw 3D forms as mother moulds.
 • Explanation in the afternoon of how to make print code and how to print.
 • Make pouring clay at the end of the afternoon.

 

Day 2:

 • Casting plaster from the printed mother mould.
 • Pouring clay into moulds.
 • Evaluation

 

Sander Alblas
In addition to designer and graphic artist, Sander Alblas is the developer of his own ceramic 3D printer. He hacked a 3D powder printer to experiment with the printing of clay powder. Alblas is known at home and abroad for his expertise in the field of digital ceramic techniques. He investigates various 3D printing techniques in the ceramic field such as powder printing and FDM / FFF and has developed various digital mould making techniques and machines. He is regularly invited by international institutions and industries to give lectures and workshops.

* Sundaymorning@ekwc reserves the right to cancel the masterclass if there are not enough attendees. Already applied participants will be offered an alternative date or a full refund.